Skip to main content

КАК ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВАЦИЯ:

Резервация може да направите чрез e-mail, телефон или директно в хотел „Замъка“.
След като получим и обработим Вашата заявка ние ще Ви потвърдим възможността резервацията да бъде направена. Потвърдената възможност за резервация следва да се заплати в размер на 50% в рамките на 24 часа /освен в случаите когато е уговорено друго условие за плащане /, след което се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация.

Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане от сумата по конкретната заявка и получаване на електронен ваучер за настаняване. Същият ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни.
Доплащането се извършва 3 дни преди датата на настаняването, с изключение на случаите, в които изрично са уговорени други условия.
При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само при 100% авансово плащане в брой.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

Настаняване след 15 ч.
Напускане преди 11.30ч.
Резервациите се пазят до 21:00 ч.
Домашни любимци не се приемат.
Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и електронен ваучер.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ:

 • Всяка анулация на резервация, за която сме Ви изпратили ваучер, трябва да бъде изпратена писмено до хотел ЗАМЪКА по: e-mail: hotel_zamaka@abv.bg
 • При анулация на потвърдена резервация до 14 дни преди пристигане, не дължите неустойка, освен в случаите в които резервацията е направила при условие „с невъзвръщаема стойност“.
 • При анулация на резервацията от 7 до 13 дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 25% от общата сума по издадения ваучер.
 • При анулация на резервацията 6 (или по-малко) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на пълното заплатено капаро по издадения ваучер, освен ако в него изрично не е посочено друго.
 • В случай на неявяване до 20ч. на деня за настаняване, сумата по Вашата резервация няма да ви бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

Хотел „Замъка“ си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини.
В тези случаи хотелиерът:

 1. Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 2. Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

 • В брой
 • С дебитна или кредитна карта
 • Банков превод по посочените банкови сметки: „ЗОРА“ ООД Сметка в лева
  KBC БАНК    IBAN : BG10RZBB91551004014494        BIC : RZBBBGSF
  Забележка: В основание на плащане, моля посочвайте номера на издадения Ви документ или проформа фактура.
 • На каса на изипей като посочите в основание името, на което е направена резервацията и дата на настаняване
 • ВАЖНО: В случай, че извършвате плащане от име, различно от това, на което е направена резервацията, моля упоменавайте това в допълнителни пояснения.

Плащането се извършва в лева.

 • Всички цени обявени в сайта на хотелски комплекс ЗАМЪКА, както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни/ в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.
 • Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиента трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В законоустановения срок клиентът ще получи официалното становище по проблема от управителя на хотела.

При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение